Удружење грађана руСТЕМ, Руски Крстур

руСТЕМУдружење сe оснива ради остваривања циљева у области неформалног образовања, креативне едукације и промоције знања и вештина из најразличитијих дисциплина, а поготово из науке, технологије, инжењерства и математике међу становништвом, и то пре свега међу децом, омладином, руралним становништвом и осетљивим групама и мањинама.

Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева:ПројектиПројекат: Петро Кузмјак - АЛУМНИ

Основна и средња школа са домом ученика "Петро Кузмјак" са традицијом преко 260 година је јединствена школа у свету. То је једина школа у свету где се средњошколско образовање, осим на српском, може стећи на русинском језику и представља прави пример поштовања мањинских права у Војводини и Републици Србији.

Прва школа у Руском Крстуру је основана давне 1753. године, што чини ово мало војвођанско место у срцу Бачке образовним центром са једном од најдужих образовних традиција у Војводини и Србији. Данас се у Руском Крстуру настава одвија у оквиру Основне и средње школе са домом ученика „Петро Кузмјак“, на русинском и српском језику, по програму за гимназију општег смера и средње стручне школе-туристички техничар. Уз школу се налази и Дом ученика.

Захваљујући ентузијазму појединаца, школа успешно прати најсавременије трендове у васпитно–образовном процесу као што су пројектна настава, 3Д штампа, паметна башта, Еразмус пројекти, etwinning пројекти, скајп часови, сарадња са факултетима Универзитета у Новом Саду, организовање фестивала науке, организовање Дана здраве исхране, професионална орјентација, а о томе сведоче многобројна домаћа и интернационална признања.

И поред тога, школа „Петро Кузмјак“ се суочава са низом изузетно озбиљних изазова као што је прогресивна депопулација села, старење становништва, асимилациони притисци, миграције, а њихово решавање превазилази могућности појединаца. У циљу обезбеђивања најбољих могућих одговора на дате изазове неопходна је мобилизација што шире јавности.

Из тог разлога је настала идеја да се поводом јубилеја и навршавања 30 година од модерне гимназије на русинском и српском језику у Руском Крстуру анимирају и окупе, пре свега бивши ученици школе "Петро Кузмјак" и да узму активно учешће у сагледавању изазова које носи данашњост и будућности. Кроз пројекат "Петро Кузмјак АЛУМНИ" који се састоји од више планираних активност које ће се одржати током 2020. године, да би се обележио јубилеј, истакао значај школе и њена јединственост, како за русинску националну заједницу, тако и за целокупно окружење у коме се школа налази и как би се отвориле нове могућности за унапређење рада школе. Истовремено, овај пројекат доприноси медијској промоцији школе, а посебно промоцији брендирању гимназије у Руском Крстуру у области иновативних наставних метода које школа примењује посебно у СТЕМ дисциплинама (наука, технологија, инжењерство и математика), а по чему је препозната како у земљи тако и у свету.

У циљу реализације овог пројекта планиране су три групе активности:

1. Алумнисти. Формирање алумни клуба школе. Организовање првог састанка алумни клуба школе и дебате на тему „Садашњост и будућност гимназије у Руском Крстуру“. Састанак би се одржао у мају 2020. уочи дана школе. У панел дискусији би учествовали бивши ученици који су се истакли као успешни професионалци на тему будућности школе и на који начин појединци могу да допринесу и пордже рад школе.

2. Видеоклип. Припрема два двоминутна промотивна видео клипа о гимназији „Петро Кузмјак“ један са нагласком на примену савремених научно–образовних метода и пројектне активности СТЕМ дисциплина које се користе у гимназији (СТЕМ клип), други о успешним алумнистима као модел примерима (алумни клип).

3. СТЕМ јесен у гимназији. Представља организовање циклуса предавања успешних професионалаца, а бивших ученика из области СТЕМ дисциплина у циљу промоције ових дисциплина као каријерног избора. Предавања би се одржала у току првог полугодишта школске 2020/2021 године и била би отвореног типа, намењена ученицима, родитељима и свим заинтересованим.

Наявене стретнуце алумнистох керестурскей Школи

Перши вирутални сход дакедишнїх ґимназиялцох
Пројекат: Билигвалне СТЕМ НаучницеАктивности обухватају разговор и писање чланака о младим научницама, које потичу из Србије, али из билингвалних средина, а које се баве научним областима које се ослањају на такозвану СТЕМ групу предмета (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Обухваћене су русинска, мађарска и словачка националну мањину, као и једна представница бошњачке.

Садржај је обухваћен у брошуру од 11 чланка.

Чланци су намењени девојчицама узраста 14-18 година које потичу из билингвалних средина, односно похађају средњу школу на језицима националних мањина у Србији, али и свим заинтересованим читаоцима, јер првенствено представљао науку на занимљив начин, али се дотичу занимљивих чињеница о билингвализму и историји школа које су научнице похађале.

Циљ пројекта је оснаживање девојчица за одабир будућих занимања у области природних наука и математике, а посебно девојчица из осетљивих група националних мањина. Пројекат указује на предности образовања на матерњем језику у Србији, али и да прикаже средњошколско образовање на језицима националних мањина као добар пример праксе поштовања мањинских права у Републици Србији.

Поред основних података, научнице укратко представљају и своја истраживања, као и своје референце, што повећава видљивост научних истраживања и приближавање савремене науке широј популацији.

Такође, представљају се и средње школе које су завршиле, где се настава осим на српском одвија и на неком од језика националних мањина у Србији.

Занимљиво је на пример, да је Гимназија у Руском Крстуру на русинском језику јединствена у свету, јер нигде на свету осим у овој школи ученици немају прилику да стекну средњошколско образовање на русинском језику, а такође би представили и друге занимљивости о школама. Такви примери промовишу примере добре праксе поштовања права националних мањина у Србији.

Чланци су структуисани на следећи начин:

  • - Биографија научнице
  • - Научне референце научнице
  • - Сажети опис предмета њеног истраживања
  • - Историјат школе коју је похађала

Пројекат „Билингвалне СТЕМ научнице” је подржан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и реализован од стране УГ „руСТЕМ ” из Руског Крстура.Ученицима осмих разреда је представљена брошура "Билингвалне СТЕМ научнице" у новембру 2021. Ученицима су представљене могућности образовања на русинском језику у гимназији "Петро Кузмјак" као будући избор и добру основу за каснију професионалну орјентацију у областима природних наука и математике.
Projekat podrške naučnicama iz dvojezičnih sredina

ДВА ЈЕЗИКА ЗА ОСВАЈАЊЕ НАУКЕ: Удружење из Руског Крстура охрабрило средњошколке примерима "билингвалних" научница

U Palati „Srbija“ predstavljen projekat „Bilingvalne STEM naučnice“

У Палати „Србија“ представљен пројекат „Билингвалне СТЕМ научнице“

Projekat podrške naučnicama iz dvojezičnih sredina

PROJEKAT PODRŠKE NAUČNICAMA IZ DVOJEZIČNIH SREDINA

У Палати "Србија" представљен пројекат "Билингвалне СТЕМ научнице" Удружења грађана "руСТЕМ" из Руског Крстура

Ище єдно припознанє за Билинґвални научнїци


REZULTATI ŠESTOG NACIONALNOG EUROGUIDANCE TAKMIČENJA DOBRIH PRAKSI U OBLASTI KARIJERNOG VOĐENJA I SAVETOVANJA pdf

REZULTATI ŠESTOG NACIONALNOG EUROGUIDANCE TAKMIČENJA DOBRIH PRAKSI U OBLASTI KARIJERNOG VOĐENJA I SAVETOVANJA

The National Career Guidance Awards 2021 Slovakia, Czechia, Latvia and the Republic of Serbia
Пројекат: "Петро Кузмјак АЛУМНИ-годишња скупштина"

Кроз пројекат "Петро Кузмјак АЛУМНИ-годишња скупштина" je омогућио да се алумнисти школе састају у континуитету (уживо или онлајн) и да се реализују неке од предложених идеја у предходном пројекту, као и да се сагледају резултати и да се покрену нове активности.

Истовремено, овај пројекат доприноси медијској промоцији школе "Петро Кузмјак", образовању на русинском и српском језику, а посебно промоцији брендирању гимназије у Руском Крстуру у области иновација по чему је препозната како у земљи тако и у свету. Такође, отварају се веће могућности за учествовање локалне заједнице у раду, за сусрете садашњих и бивших ученика који могу допринети професионалној орјентацији ученика. Школа на тај начин може да добије могућност подршке кроз нефомалне активности.

У циљу реализације овог пројекта оганизована годишња скупштине са панел дискусијом на тему "Значај гимназије/средње школе "Петро Кузмјак" за локалну заједницу" у којој су учестовали истакнути бивши ученици школе. На панелу је учествовало преко четрдесет бивших ученика гимназије/средње школе.

Учесницима је представљен досадашњи рад школе, као и изазови пред којима се школа налази, а посебно након времена глобалне пандемије. Након тога је дискутовано о решењима која би могла помоћи превазилажењу проблема. Један од уочених проблема је недовољна видљивост школе у локалној средини. На скупштини су присуствовали и представници локалне власти, такође бивши алумнисти који су подржали скуп.

Скупштину су пратиле и мотивационе активности, као што је изложба фотографија алумниста из школског живота. Фотографије су алумнисти слали преко Фејсбук групе "Петро Кузмјак АЛУМНИ".

Након дискусиje и формалног дела, алумнисти су наставили разговоре у пријатној и неформалној атмосфери.

Активности Годишње скуштине су биле представљене у медијима, као и на социјалним мрежама.

На округлим столє о искуствох и потенциялох Школи у локалней заєднїци
Пројекат: СТЕМ накит-3д штампани накит инспирисан науком-

Да, наша идеја је уствари веома стара, јер је још праисторијски човек схватио лепоту украшавања нактом. Такође, сви се слажу да накит начин да истакнемо своју лепоту, статус или лични печат. Сваки комад накита је јединствена ризница прича, искуства и успомена особе која га носи.

Међутим, ми ову стару идеју смештамо у један нови контекст савременог начина живота који се у великој мери ослања на технологију, а која се у великој мери базира на науци и њеним открићима.

И заиста је веома ефектно, надреално и футуристички ако носите апстрактни дизајн Теслиног индукционог мотора, који представља почетак друге индустријске револуције и камен темељац читавог система производње, преноса и потрошње електричне енергије какав се користи све до данас. Или Пупиновог калема који је означио револуцију у телефонским преносима на велике даљине.

А шта кажете на минђуше надахнуте Милевом Марић Ајнштајн и њеним истраживањима четвородимензионалне геометрије која је основа теорије релативитета.

Необичан дизајн се брзо претвара у конкретан производ уз помоћ 3д штампе.

Лепо упакован ту је за наше купце по цени од 500 динара по комаду.

Свој производ планирамо да првенствено понудимо на научним конференцијама, скуповима, сајмовима, као необичне детаље које би пратиле научно популарне приче и поруке.

За сад нас можете наћи на инстаграму где скупљамо своје пратиоце и промовишемо своју идеју @stemnakit

Запратите нас и поручите на пример овај предиван ланчич са привеском који симболизује симбол за бесконачност.

Јер бесконачност

Еverything is nothing with a twist.

Пројекат СТЕМ накит је добио треће место на такмичењу Академије женског предузетништва у Бачком Петровцу у октобру 2021.

Пројекат: Учите русински са нама

Пратите инстаграм профил @uciterusinskisanama и јутјуб канал Učite rusinski sa nama и учите русински на неформалан и забаван начин. Пројекат реализује удружење грађана руСТЕМ уз подршку Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Русински језик спада у микро славенске језике. Један део Русина живи у Војводини и док су многи свесни свог порекла, ипак неки од њих не говоре или говоре недовољно добро русински језик. У Републици Србији, припадници Русинске националне заједнице имају могућности да стекну образовање на русинском језику на свим нивоима. Међутим, не постоји много могућности за учење русинског језика у неформалном окружењу. Данашње повезивање света путем Интернета као и учење на даљину може да допринесе да се учење русинског језика омогући и у виртуелном свету.

Проjeкат "Кратке Youtube лекциje русинског језика-Учите русински са нама" омoгућава доступност русинског језика ширем аудиторију и неформалан начин да се упозна са русинским језиком. Пројекат je организован у сарадњи са професорима русинског језика који су креирали 15 видео лекција у трајању 3 до 5 минута, и које би на занимљив је једноставан начин пружале основе русинског језика, углавном у форми дијалога или интерактивних вежби. На пример, пратиоци овог Youtube канала могу да науче како се поздравља на русинском језику, како се представља и слично. Идеја је да лекције буду кратке и једноставне да би што шира публика лако могла да их прати и усваја. Такве лекције постоје за многе светске језике и веома су популарне са великим бројем прегледа на Youtube-у. Што се тиче русинског језика лекције би допринеле његовом очувању и обогатиле ресусре виртуелног учења језика. Лекције би биле занимљиве људима који имају русинско порекло, људима који желе да науче нешто више о русинском језику, а говоре српски, али и људима који се баве микројезицим. Такође, пројекат омогућава да се русински језик представи већинској заједници на један занимљив и неформалан начин. Такође, пројекат подиже свест о националној заједници Русина у Војводини и помаже да се русинска заједница афирмише и у виртуелном окружењу.

The Ruthenian language belongs to the micro Slavic languages. A part of Ruthenians lives in Vojvodina and while many are aware of their origin, some of them do not speak or speak the Ruthenian language not well enough. In the Republic of Serbia, members of the Ruthenian national community have the opportunity to acquire education in the Ruthenian language at all levels. However, there are not many opportunities to learn the Ruthenian language in an informal setting. Today's connection of the world through the Internet as well as distance learning can contribute to making the learning of the Ruthenian language possible in the virtual world as well.

The project "Short YouTube lessons of the Ruthenian language - Learn Ruthenian with us" enables the availability of the Ruthenian language to a wider audience and an informal way to get to know the Ruthenian language. The project was organized in cooperation with teachers of the Ruthenian language who created 15 video lessons lasting 3 to 5 minutes, which would provide the basics of the Ruthenian language in an interesting and simple way, mostly in the form of dialogues or interactive exercises. For example, followers of this YouTube channel can learn how to say hello in the Ruthenian language, or how to introduce yourself. The idea is to keep the lessons short and simple so that the widest possible audience can easily follow and adopt them. Such lessons exist for many world languages and are very popular with a large number of views on Youtube. As for the Ruthenian language, the lessons would contribute to its preservation and enrich the resources of virtual language learning. The lessons would be interesting for people who have Ruthenian origins, people who want to learn more about the Ruthenian language and speak Serbian, but also for people who deal with microlanguages. Also, the project enables the Ruthenian language to be presented to the majority community in an interesting and informal way. Also, the project raises awareness of the Ruthenian national community in Vojvodina and helps to affirm the Ruthenian community in the virtual environment.

У школи бул квиз о знаню руского язика за школярох зоз околних местох

У нашей школи отримани квиз зоз... - Petro Kuzmjak Ruski Krstur | Facebook

MAK 5/2022 Писал о проєкту "Учите русински са нама"

Брошура "Учите русински са нама"
Пројекат: Петро Кузмјак АЛУМНИ - Time Out


Пројекат "Петро Кузмјак АЛУМНИ-TIME OUT" доприноси медијској промоцији школе, а посебно промоцији брендирању гимназије у Руском Крстуру у области иновација по чему је препозната како у земљи тако и у свету.

Пројекат "Петро Кузмјак АЛУМНИ-TIME OUT" је посвећен медијској писмености и школском часопису ученика средње школе "Петро Кузмјак" који се зове TIME OUT и у континуитету излази 25 година.

Ова година је јубиларна и добра прилика да се сретну алумнисти- бивши ученици који су учествовали у креирању овог часописа и садашњи ученици, који се данас у савременом свету суочавају са изазовима креирања часописа.

Учесницима се представља досадашњи рад школе, као и изазови пред којима се школа налази, а посебно након времена глобалне пандемије и у условима дигитализације и великог утицаја социјалних мрежа на медије. Дигитализацијом се чувају радови и стваралаштво бивших ученика-алумниста школе.

Означена 25-рочнїца школского часопису „Тайм аут”

Timeout 1996

Timeout 1998

Timeout 2001

Timeout 2002

Timeout 2003

Timeout 2004

Timeout 2005

Timeout 2006

Timeout 2007

Timeout 2008

Timeout 2009

Timeout 2010

Timeout 2011

Timeout 2012

Timeout 2013

Timeout 2014

Timeout 2015

Timeout 2016

Timeout 2017

Timeout 2018

Timeout 2019

Timeout 2020

Timeout 2021

Timeout 2022

Timeout 2023


Пројекат: Речник дигиталне безбедности


Дигитална технологија је постала саставни део живота, а самим тим је постала и део школског живота, посебно након пандемије и две године онлајн и хибридне наставе. Један део комуникације, образовних садржаја, па чак и дружење се одвијају у виртуелном окружењу, што осим многих предности носи и изазове и проблеме, као и ризике.

Свако може бити жртва дигиталног насиља, а млађа популација је посебно рањива и угрожена. Све је већи број деце који користе интернет и том приликом могу да наиђу на садржаје који нису примерени деци или нису безбедни. Осим тога што треба оснажити децу у коришћењу дигиталних технологија, подршка је потребна и родитељима и наставницима да би могли да препознају потенцијалне проблеме и да помогну и заштите своју децу, односно ученике.

Кроз овај пројекат се превентивно и едукативно делује на ученике, родитеље и наставнике, кроз радионице, али и на ширу јавност кроз брошуру и друштвене мреже. У креирању радионица и брошуре ће учествовати наставници и стручњаци у области дигиталних технологија.

Пројекат је подржан од стране Министарства просвете и реализује се у школским 2022/2023 и 2023/2024 годинама.

Материјали су доступни на инстаграм страници @recnik.digitalne.bezbednosti

Рутенпрес: Перши тидзень у школи

Текст који је освојио прво место на наградном конкурсу: Ангажуј: Вештине за демократски живот"
Пројекат: STAY CONNECTED (ZOSTAŇ PRIPOJENÝ)


Stay connected је пројекат посвећен безбедној онлајн комуникацији, који се састојао од радионица, предавања и других активности посвећених безбедној комуникацији и медијској писмености у онлајн и офлајн окружењу. Шест наставника је у оквиру овог Еразмус пројекта (2022-1-SK02-KA151-YOU-000067799) боравило у Словачкој у Смижану од 10. до 16. јула, 2023 године.

Осим образовног програма, наставници су посетили и град Спишка Нова Вес, где их је примио Градоначелник. Осим наставника из Србије, у програму су учествовали и наставници из Украјине, Чешке и словачки домаћини.

STAY CONNECTED

Руске Слово: Професоре керестурскей школи на усовершованю у Словацкей
Пројекат: Русински језик у свету технологије

О пројекту


Пројекат „Русински језик у свету технологије” подразумева креирање апликације за учење русинског језика на електронским уређајима као што је таблет, паметни телефон или рачунар. Апликација је доступна за преузимање за андроид уређаје и промовисана на друштвеним мрежама и у медијима. Апликација је доступна како у Србији, тако и у свету, али и свима које интересује русински језик и желе да науче основе русинског језика. Пројекат омогућава доступност русинског језика ширем аудиторијуму и у виртуелном простору. Пројекат је организован у сарадњи са професорима русинског језика. Промоцију прати подкаст од пет епизода, где гости износе своја искуства о томе како савремени стилови живота утичу на учење русинског језика. Подкасти су снимљени у сарадњи са средњошколцима из школе „Петро Кузмјак” која је једина школа на свету где се средњошколска настава одвија и на русинском језику. Финални догађај је промоција апликације где се представља апликација, начин коришћења, али се дискутује и о темама везаним за утицај технологије на развој русинског језика.

Подкаст


Подкаст "Из Петровог угла", друга сезона: Русински језик у свету технологије (Жподкастизпетровогугла) је пројекат који се реализује у школи "Петро Кузмјак" у сарадњи са УГ руСТЕМ из Руског Крстура, уз подршку Министарства за људска и мањиска права и друштвени дијалог Републике Србије.

У овој сезони имаћете прилику да чујете пет подкаста где гости говоре о утицају технологије на русински језик са различитих аспеката. Наши саговорници говоре на занимљив начин о томе како технологија утиче на студенте, али и на ученике различитих узраста од основне од средње школе, како млади користе језик на друштвеним мрежама, али и о вештачкој интелигенцији и како она мења начине на који се уче језици.

Подкасте је водила Тамара Будински, професорица математике. Превод са русинског на српски језик је урадила Каролина Джуџар, професорица русинског језика, док су за снимање били задужени матуранти гиманзије Наталија Жирош, Роланд Шипош и Дуња Ожеговић. Подршку у монтажи су имали од стране Златка Русковски. Организатор је Наталија Будински, директорица школе.

Подкасти се објављују сваке друге среде, тачно за време великог одмора 9:30, почев од 10.04. Слушајте нас и 24. априла, 08. и 22. маја, као и 5. јуна, са следећим гостима Александер Мудри, професор на Универзитету у Новом Саду, Мирослав Новта, инжењер електротехнике, Љупка Малацко, професорица русинског језика, Андреја Нађ, ученица трећег разреда гимназије на русинском језику и Марко Новаковић, професор разредне наставе.

Гости подкаста:


Др Александер Мудри је професор на Универзитету у Новом Саду, на Одељењу за русинистику Филозофског факултета. По уписивању на факултет, заинтересовао се за изучавање језика и откривање колико су други народи и културе сличне са Русинима. Тренутно предаје студентима који студирају русинистику и студентима којима је русински језик изборни страни језик. Ове године је добио награду за најбољу докторску дисертацију на тему у вези националних мањина коју додељује Центар за истраживања мањина. У овом подкасту др Александар Мудри говори о најбитнијим лекцијама за очување матерњег језика, као и о доприносу да се оснажи и развија наша заједница, а посебно када је реч о језику и култури.

Мирослав Новта је електро-инжињер из Руског Крстура, а још као ученик основне школе је био заитересован за електронику. Мирослав Новта је направио русинску тастатуру која има сличан распоред као енглеска тастатура коју сви користимо. Тренутно ради на прављењу апликације за учење русинског језика. У подкасту нам прича о вештачкој интелигенцији и њеном утицају на учење језика, али и доприносу вештачке интелигенције за очување нашег језика.

Љупка Малацко ради у крстурској школи као професорица русинског језика и преноси љубав према њему већ пуних 12 година. У овом подкасту она прича о изазовима са којима се сусреће наш језик и писмо данас. Дигитализација у великој мери утиче на језик и наш језик је почео да се губи имеђу нас самих са коришћењем друштвених мрежа.

Андреја Нађ је ученица трећег разреда гимназије на русинском наставном језику. Андреја има широки спектар интересовања. Наставу русинског језика прати по индивидуалном плану за надарене ученике. Активно учествује у Петро Пис пројекту, припрема прилоге за радио емисију „Алт шоу“ која се ове године реализује у Школи „Петро Кузмјак“, а у сарадњи са русинском редакцијом Радио телевизије Војводине. Воли да чита и да се дружи, а како је текао разговор са њом погледајте у подкасту.

Марко Новаковић је 2006. године завршио основну школу у Крстуру, своје даље школовање је продужио у Гимназији на русинском језику, а потом га је пут образовања овео на Учитељски факултет у Сомбор. Како каже љубав према овој професији су му пренели његов учитељ, наставници и наставнице у који су предавали управо у овој школи у коју се вратио пренети своје стечено знање. За њега русински језик није био препрека у образовању на факултету, а како каже сваки човек уистину вреди онолико, колико језика говори. О томе како се он и ученици сналазе у дигиталном свету са савременом технологијом послушајте у следећем подкасту.

Руске Слово: Друга сезона подкасту „Зоз Петрового угла”


Апликациja за учење русинског језикаБесплатна апликација за учење русинског језика rusinski.rustem.rs пружа свеобухватан и интерактиван начин за упознавање са русинским језиком и намењена је почетницима и онима који желе да унапреде своје знање овог славенског микројезика. Апликација нуди низ функција које олакшавају учење русинског језика кроз практичне забавне вежбе.

Лекције су дизајниране да буду кратке информативне и да покривају основе граматике, вокабулара и фраза. Речи и фразе долазе са аудио снимцима, што помаже правилном изговору русинских речи, а учење нових речи је предвиђено кроз вежбе које укључују слике, звукове и преводе. Вежбе се фокусирају на свакодневне ситуације као што су упознавање, куповина или храна. Кратке вежбе помажу у одржавању континуитета у учењу, а преглед напретка је могућ кроз статистику постигнућа.

Овај алат за учење русинског језика омогућава да корисницима свих нивоа знања да пронађу корисне и мотивишуће садржаје који ће им помоћи да савладају русински језик, али и русинску културу.

Aпликација је представљена 25.05.2024. у Школи "Петро Кузмјак" у Руском Крстуру у оквиру Републичког такмичења из русинског језика.

Апликација је заснована на платформи отвореног кода пројекта ЛибреЛинго. Пројекат је основан и вођен од стране Daniela Kantora и на њему ради још 75 сарадника. Хостован је на адреси LibreLingo пројекат. Локализацију на српски језик и израду курса русинског језика је урадио Мирослав Новта. Локализовани пројекти су доступни на адреси LibreLingo пројекат са пордшком за српски језик и LibreLingo пројекат русински са српског. Пошто је пројект отвореног кода свако је у могућности да настави или финансира наставак развој пројекта у смеру који за њега доноси корист.

Каролина Джуджар, професорица русинског језика је била консултант за русински језик и допринела је да апликација буде у духу русинског језика, а такође је и применила апликацију у настави русинског језика са ученицима.Пројекат: ALL INCLUSIVE

О пројекту


Као што само име каже пројекат ""ALL INCLUSIVE" је фокусиран на развијање активности које су инклузивне, али и међугенерацијске. Осим међугенерацијског учења и повезивања, истражује се и омладински рад у области инклузије, као што је рад са мањинским групама и децом са посебним потребама.

Пројекат је реализован у периоду 24. до 28. априла, 2024. године у Красногорским Подграду у Словачкој. Три наставника је оквиру овог Еразмус пројекта (Call 2023 – KA1 –Learning Mobility of Individuals – Mobility of youth workers) су имали прилике да посете школе и институције које са баве инклузијом, као и да развијају различите активности које подржавају различитости у генерацијским, образовним, језичким и другим аспектима. Осим наставника из Србије, учествовали су наставници из Словачке, Чешке, Пољске и Румуније.

Collection of activities from Erasmus mobility


Контакт

За заступање удружења овлашћени су:

Наталија Будински
Тереза Катона
office@rustem.rs

Serbia
Ruski Krstur, 25233
Jaše Bakova 12

MB: 28296762
PIB: 111852004
PIC: 889747342


site stats